Studium

2017–2023 Malba 4, AVU
2021 stáž, Socha 2, AVU
2022 stáž, Universitat de Barcelona

Popis diplomové práce

Hluchý oblouk

#utrpení #melancholie #znepokojivost #pomíjivost #klid

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Jde o soubor maleb, jejichž spojením vzniká rozměrná oblouková konstrukce (rádius 6 m). Vzniklý oblouk vytváří prostor bez jasně daných a očekávatelných pravidel.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Kromě diplomové práce se momentálně zabývám v podstatě jen zdroji (filmy, literaturou, výtvarným uměním a hudbou), ze kterých nějakým způsobem čerpám a ovlivňují mě.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Nedovedu si představit lepší podmínky pro vytváření diplomové práce, což ovšem neznamená, že lepší nemůžou být. A pokud bych chtěla něco měnit, jsou to různé okolnosti, které nejsem schopna nijak ovlivnit. Na druhou stranu i ty jsou stěžejní pro to, jak pracuji a přemýšlím, takže bych neměnila nic.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Přestože je pro mne poměrně náročné prezentovat svou práci před komisí, k takovému závěru vede studium AVU celých šest let, a nejde tedy o nic nepředvídaného.