Studium

2012–2018 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)

Popis diplomové práce

Domy vran

Tématem mé diplomové práce je malba interiérů. Pracovala jsem technikou olejomalby na plátně. Jednotlivé interiéry jsou stylově odlišné, avšak pojí je podobná atmosféra. Šlo mi o vystižení atmosféry klidu a ticha, které člověk pociťuje, vejde-li do prázdné místnosti zalité sluncem, a také pocitu nostalgie, jaký jsem vnímala, když jsem se vydala například na půdu prarodičů. Našla jsem tam předměty z mého dětství, nyní dávno zapomenuté a pokryté prachem. Důležitým a stále se opakujícím motivem jsou knihovny. Mimo to, že mě řady knih fascinují vizuálně, jsou pro mě knihovny tichým světem tisíců příběhů, v němž se ráda schovávám. V některých malbách odkazuji na umělce, kteří jsou pro mne inspirací – objevují se v nich třeba malé reprodukce Böcklinova Ostrova mrtvých, pokoje Friedricha Nietzscheho či sbírky knih J. W. Goetheho. Malířskou inspirací mi byli především Edward Hopper, Vilhelm Hammershøi a malířka Mamma Andersson.