Studium

2018–2019 Restaurátorství socha, AVU (Jan Kracík)
2013–2018 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Mou diplomovou práci tvořilo restaurování a kompletní rekonstrukce originálu dřevěné polychromované gotické Madony z Raspenavy, komplexní restaurování kamenné polychromované barokní sochy sv. Augustina ze Zaječova a záchrana a restaurování torza Muže s holí z třicátých let dvacátého století. Ke každému tématu bylo třeba přistupovat individuálně a s každým dílem pracovat jinak, a to zejména z hlediska uměleckého, technologicko-řemeslného a historického. Zároveň s restaurováním soch jsem též vypracoval teoretickou práci na téma injektážních technologií pro křemičité materiály. Ta byla oproti restaurování zaměřena čistě na problematiku technologickou.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Jsem natolik otevřený světu, že se nechci zaměřit na restaurátorskou činnost buď pouze v kooperaci s institucí, nebo jen na volné noze. Zajímá mne obojí, a to z toho důvodu, že obě varianty nabízejí různé možnosti a dobrodružství. Takže se domnívám, že za několik let bych mohl částečně spolupracovat s veřejnou či soukromou organizací starající se o památky, ale zároveň mít vlastní menší ateliér, kde bych mohl jednak restaurovat zakázky, jednak i realizovat vlastní umělecká díla různého charakteru. Je ale vysoce pravděpodobné, že pro získání dalších zkušeností přímo z praxe budu nejméně v prvních pěti letech spolupracovat s dalšími, již zkušenými restaurátory. V neposlední řadě se chci zaměřit na možnosti, jak inspirovat a přivést k umění a řemeslu děti, ale také na výtvarnou přípravu mladých umělců.