Studium

2013–2018 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)
2017 Universidade do Porto, Porto, Portugalsko
2014 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)
2012 Socha 1, AVU (Jaroslav Róna)

Popis diplomové práce

Materia, spiritus et lux

Název diplomové práce jsem převzala z knihy J. A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. Tělesný svět je podle Komenského tvořen třemi principy, které se navzájem prostupují: hmotou, duchem a světlem. Hmota je téma, jež mě v různých obměnách provází dlouhodobě. Zajímá mě především vše, co souvisí se vznikem, růstem, koloběhem a skladbou matérie v její elementární podobě. Zkoumám mikrostruktury a vnitřní stavbu organismů i látek, principy nabývání a množení rostlin, živočichů či nerostů. Následně svou prací napodobuji procesy tvorby probíhající v přírodě. Snažím se toto téma nahlédnout z různých úhlů pohledu – vědeckého, filozofického, teologického i subjektivního, laického. Inspiruje mě také sakrální architektura a lidové umění.