Studium

2015–2018 Architektura, AVU (Emil Přikryl)
2017 Ateliér Socha Dominika Langa a Edith Jeřábkové, UMPRUM v Praze
2009–2014 Fakulta umění a architektury, TUL, Liberec
2012–2013 Campus Brussels, Sint-Lucas School of Architecture, Belgie
2016–2013 Gijs Van Vaerenbergh Leuven, Belgie

Popis diplomové práce

Peripatetická architektura

Putující městská oáza. Navrhuji adaptabilní prostor, který je oázou poskytující lokální produkci a soběstačnost. Městský dům, jenž podněcuje průmysl a zemědělství jednadvacátého století. Prostřednictvím vertikální farmy, tržiště, řemeslných dílen či digitální výroby přispívá k decentralizaci a soběstačnosti.

Dům je vystavěn na flexibilní mřížce, kde dané jednotlivosti tvoří celkovou formu. Adaptabilní konstrukce domu je prostorovou kulisou událostí. Dočasně kotví na volných místech města: v prolukách, na nevyužívaných brownfieldech, hluchých místech, kde záměrně přetváří kontext a otevírá tak nové možnosti pro jejich obyvatele.