Studium

2017–2018 Restaurátorství malba, AVU (Adam Pokorný)
2012–2017 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti)
2016 Restaurování malířských výtvarných děl, Accademia di Belle Arti di Brera, Miláno, Itálie

Popis diplomové práce

Během svého studia jsem měla možnost osvojit si historické techniky malby, mimo jiné prostřednictvím tvorby kopií obrazů z Národní galerie v Praze, a restaurovat malířská umělecká díla na plátěné podložce i na dřevě, polychromované plastiky a nástěnné malby. V zimním semestru 2016 jsem absolvovala studijní stáž v milánské Accademia di Belle Arti di Brera, kde jsem prohloubila svoje znalosti zejména v oblasti snímání povrchových nečistot z malířské vrstvy. V diplomovém ročníku jsem na tuto problematiku navázala ve své teoretické diplomové práci, která se zabývá použitím nové skupiny gelů (PVAc-borax, Nanorestore gel) při snímání nečistot a druhotných vrstev malby. Prakticky jsem tuto metodu uplatnila při restaurování oboustranně malovaného moderního obrazu Na břehu od Františka Janouška (1925), kde je hlavním úkolem snímání přemalby z rubové strany obrazu. Dále jsem se věnovala restaurování středověké deskové malby Klanění Tří králů z Národní galerie, polychromované plastiky Piety ze Skalska a průzkumu nástěnných maleb v kostele Panny Marie na hradě Karlštejn. V rámci letní praxe v letech 2015 a 2016 jsem se podílela na restaurování nástěnné malby Šalamounův soud ve františkánském kostele v Kadani.