Studium

2017–2023 Restaurátorství malba, AVU
2006–2012 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Učitelství výtvarné výchovy

Popis diplomové práce

Technika nástěnné malby užívaná Josefem Matějem Navrátilem

#restaurování #dokumentace #průzkum #termín #čas #parketáž

Čeho se týká vaše diplomová práce?

  1. Nástěnná malba: Problematika upevňování barevné vrstvy, oddělující se od podkladu v rozsáhlých partiích. Odstranění nečistot, druhotného laku, přemaleb a retuší. Provedení závěrečné retuše, aplikace ochranné lakové vrstvy.

  2. Socha Madony z Března: petrifikace degradovaných částí dřevěného korpusu, odstranění povrchových nečistot, ztenčení degradovaných lakových vrstev.

  3. Olejomalba na plátně – Putti foukající mýdlové bubliny: odstranění druhotné lakové vrstvy a degradovaného rentoalážního plátna. Konsolidace a vyrovnání plátěné materie, upevnění uvolněné barevné vrstvy, odstranění druhotných olejových retuší. Vytmelení poškozených partií, retuš a aplikace ochranné lakové vrstvy.

  4. Olejomalba na dřevěné podložce – Kalvárie: stabilizace desky podélně prasklé a degradované v důsledku nevhodně aplikované parketáže na zadní straně, částečně zapuštěné do hmoty desky. Vytvoření stabilizačního lůžka, odpovídajícího profilu a zakřivení desky. Odstranění nevhodné konstrukce, doplnění uvolněných zádlabů řadou profilovaných letitých dubových segmentů. Upevnění uvolněné barevné vrstvy, odstranění rozsáhlých přemaleb a nevhodných tmelů. Tmelení, retuš, závěrečná ochranná laková vrstva.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Spánku.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

V dlouhodobějších.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Nic proti…