Studium

2016–2018 Nová média 1, AVU (Tomáš Svoboda)
2012–2016 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)

Popis diplomové práce

Instalace Úvahy nad zájmeny spočívá ve spojení obrazu a textu. V řadě videí pracuji s korektorskými značkami, které se stávají samostatnými vizuálními znaky. Znaková koláž úpravy textu, k níž patří nahrávka fragmentů vlastních básní. Prostor vymezený mezerami mezi znaky a jednotlivými verši.