Odkazy

Studium

2017–2024 Malba 1, AVU (Robert Šalanda, Lukáš Machalický)
2023 stáž UMPRUM, Ateliér skla (Rony Plesl, Klára Horáčková)
2022 stáž HKU University of the Arts Utrecht, Fine Art, Nizozemsko
2021 Malba 2, AVU (Adéla Součková, Milan Mikuláštík)
2020 stáž St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Malba a socha, Bulharsko
2019 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský)
2015 stáž University of Corvinus, Krajinářská architektura, Budapešť, Maďarsko
2010–2015 Mendelova univerzita v Brně, Zahradní a krajinářská architektura

Popis diplomové práce

Zahrada

Tereza Tomanová se během studia věnovala tématu zahrady. Nahlížení na zahradu skrze osobní mytologii ji podnítilo k tomu, aby se tomuto tématu věnovala i ve více obecných rovinách. Pro její tvorbu je charakteristické vědomé používání širokého spektra materiálů a užití ovoce a zeleniny, které vkládá do různých kontextů.

V diplomové práci se zaměřila na vztah člověka a zahrady, jak vzniká a čím vším by pro člověka mohla zahrada být. Série obrazů namalovaná barvivy z červeného zelí a anorganických látek využívá principu potlačování a expanze. Je rovněž paralelou k chování rostlinných společenstev v přírodě. Současně rozvíjí myšlenku „Co se s čím setká“, která je spojnicí celé práce, a otevírá tak přemýšlení o zahradě. Proměnlivost, nestálost a barevnost použitých barviv se staly principiálními východisky k metamorfóze zahrady a cykličnosti přírody.

Instalace vychází z uzavřeného středověkého dvora, který je místem tajemnosti, symboliky, použití rostlin a metaforického odkazu k lidské existenci. Práce si klade otázku, do jaké míry je člověk tvořitelem. To vedlo autorku k uchopení zahrady jako imaginárního místa, kde se člověk ocitá v roli zahradníka. Tyto otázky volně rozvíjí v performativní části s hráběmi.