Studium

2018–2021 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková, Kateřina Olivová, Darina Alster)
2019–2020 stáž na Universität der Künste, Berlín
2013–2018 Janáčkova akademie múzických umění, scénografie
2016–2017 FaVU VUT, kresba a grafika

Popis diplomové práce

Fuj tajxl!!

Jan Matýsek je vizuální umělec a scénograf, který si z vnějších i vnitřních vjemů vytváří vlastní příběhy a mýty. Skrze jejich asociace a kauzality vysvětluje jevy mezi nebem a zemí. Kombinuje témata transhumanismu, ekofeminismu a tělesnosti s psychoterapeutickými prostředky hypnózy. Tvoří převážně videa s důrazem na obrazotvornost nevědomí. Videa zasazuje do videoinstalací – imaginárních, rituálních prostorů a skrze přímou komunikaci s publikem zprostředkovává jeho transformaci nebo transcendenci na vnitřní úrovni. Inspiruje se šamanskými praktikami iniciace, zasvěcování a zvědomování skrytého. Matýsek absolvoval studium scénografie na brněnské JAMU a stáž na berlínské UdK v ateliéru experimentálního filmu.

Jeho práce Fuj tajxl!! je cestou do podsvětí. Sestupuješ do temnoty a rozpomínáš se na dávno vytěsněné. Setkáváš se tváří v tvář s chlupatým-rohatým jako stínovým, mužským archetypem. Zažíváš déjà vu? Čert je silnou zbraní patriarchátu, zároveň jeho nejděsivějším strachem. On je prostředek poznání, doplněk k úplňku. Pálí (Psýchopompos)! Jeho rohy hypnotizují. Honosí se rovnováhou obou principů dualismu, ale i nepřekročitelnou propastí mezi nimi. Stojí ti. Tiché napětí pokrývá ohlušující obraz přirozenosti jako pěna. Vzdaluješ se o chlup s každým oholením.

V kostrči se ti vzteká malý chlapec, intoxikován infantilismem. Lechtá to. Vyhrabáváš bestii a s chechtotem ji políbíš. Chtěla by do tebe zezadu. Ochutnáváš paradox. Šílíš, transcenduješ. Beat zezdola ohlašuje iniciační rituál. Synchronizuješ duševní temporytmus s neviditelným. Stáváš se tím chlapcem, aby ses obětoval. Zmenšuješ se, vnímáš svět, jako když jsi měřil půlku. Jak jsi přidušen ve výškách dospělého těla. Daleko od země. Daleko od dětského vědomí, když bylo ještě mléčné. Nespi, dnes v noci se staneš mužem. Tancuj!!!