Studium

2021–2024 Architektura, AVU (Miroslav Šik)
2021–2024 Praxe: Atelier HRA
2023 Figurální socha a medaile, AVU (Vojtěch Míča)
2016–2022 ČVUT, Fakulta architektury
2017–2021 Praxe: H3T architekti

Popis diplomové práce

Ostrov Holešovice

Josef Kučera navrhuje městský dům, či spíše areál u paty mostu Barikádníků na okraji Holešovic. Základním principem projektu, který řeší složitou okrajovou parcelu, je polyfunkčnost v podobě dílenského provozu, bydlení, office a čerpací stanice v parteru jednoho z objektů. Ostrov na okraji městské struktury, odříznutý od města dopravní infrastrukturou a lemovaný Vltavou. Celý komplex je navržen jako svébytný celek, vnitřně provázaný pracovní ulicí, která spojuje všechny provozy návrhu. Jednotlivými objekty reaguje jak na velmi rušnou komunikaci, tak na železniční most i park na okraji řeky. Celý soubor staveb autor navrhuje v předem daném rastru, díky kterému je jednak zajištěna ekonomičnost návrhu postavená na možné prefabrikaci, a zároveň sceluje jednotlivé funkce v logický a flexibilní systém.

Josef Kučera se ve své praxi dlouhodobě věnuje řemeslu, téma dílen je mu tedy velmi blízké. Jednotlivé provozy navržené v projektu jsou proto tvořeny se zažitou zkušeností dané typologie. Snaha o jednoduchost architektonického jazyka, která celý projekt sjednocuje, je také něčím, co je v jeho práci častým tématem.