Studium

2019–2021 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2014–2019 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti, Adam Pokorný)
2014–2019 VOŠ Václava Hollara

Popis diplomové práce

Studie psychologických portrétů v kontextu dnešní doby

Tématem, kterým se Milada Hejdová zabývá ve své diplomové práci, je studie psychologických portrétů. V širším pohledu se zaobírá identitou dnešního člověka a jeho potřebou začlenění se do společnosti, nebo naopak jeho vyčleněním – ať už dobrovolným, či nedobrovolným. Její snahou je zprostředkovat divákovi jakýsi náhled rozkladu lidské duše, která je tvarována společností a vším, čím si člověk během života prochází. Hejdová k tomu využívá formu portrétu i zobrazení předmětů a věcí, které člověka obklopují nebo jsou jakýmsi mementem projevu jeho emočního vypětí. Inspirací jí je aktuální dění ve světě, lidská společnost, obyčejní lidé na ulici, psychické poruchy…