Studium

2017–2019 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Záhoranský)
2017–2018 Indonesian Institute of the Arts, Yogyakarta, Indonésie
2016–2017 K.O.V, studio Evy Eisler, UMPRUM
2013–2017 Intermédia 2, AVU (Jiří Příhoda)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Od listopadu roku 2018 se hlásím do výtvarných, sochařských i sochařsko-architektonických soutěží. Úkolem je plnit všechny, bez ohledu na zadání a čas, který na ně budu mít. Během soutěžení přicházím na skutečnosti, které se úzce dotýkají vývoje a závěru diplomové práce. Potýkám se jak se zadáními, ze kterých mám radost, tak s těmi, která mi nesedí. Zápasím s časovým tlakem mezi deadliny jednotlivých výzev a někdy i s jejich krkolomně formulovanými požadavky. Snažím se dále zacházet s energií investovanou do soutěží a využít ji k emancipaci fragmentů, které zůstaly po odevzdání zadání.

V závěru získávám dvě východiska:

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Řekla bych, že budu součástí nějakého velkého projektu (osobního, veřejného, rodinného, ateliérového, táborového, výukového, přírodního, svého, všeho).