Studium

2015–2021 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský, Dalibor Smutný)

Popis diplomové práce

Přízemí

Název diplomového projektu Adama Líšky je obrazem jeho nenaplněné touhy po bydlení ve vyšším patře. Toto uvědomění ho doprovází téměř po celý život. Ať už s rodinou, s někým, nebo sám, vždy žil v přízemí. Tento fakt doplňuje určitou skleslost, kterou autor pociťuje, přijímá ji, je jeho součástí a pracuje s ní. I ta je součástí zmíněného toku myšlenek, který lze promítnout přes realitu, již překresluje.

Přízemí je pro Adama Líšku tíživé jako myšlenky, které potřebuje uvolnit a rozpustit. Je to problém, s nímž soustavně pracuje a řeší ho. Přichází tak k osvobození, které by bez těchto faktorů, jež pociťuje jako negativní, nenašel. Vzniká určitá harmonie, kterou se následně snaží přenést do obrazu. Jde o vizualizaci jeho osobního vnímání a doprovodných podnětů. Její čitelnost Líška znázorňuje přes reálný prostor a předměty v něm. Na rozjímání a volný tok myšlenek autor upřednostňuje samotu, přítomnost figury v jeho pracích je proto sekundární.

Vlastní realizaci rozděluje Adam Líška na několik etap. První je zpracování pohledu, snaha o důslednost toho, co aktuálně vnímá. To ho vybízí ke kresbě či malbě hmotného prostoru a jeho předmětů. Tato část vzniká v rozmezí jednoho až dvou dnů, postupuje rychleji, pro jasnější zachycení daného momentu. Techniku tvoří převážně lavírování tuší, barvou, ale i doladění tužkou, případně tužka samotná. Další fází je naskenování kresby, ze které si autor udělá výtisk. Ten pomocí rozpouštědla přenese a obtiskne na nový formát. Technika alchymáže mu vyhovuje pro mlhavý výsledný tisk vyžadující opětovný zásah. Je třeba dokreslovat – světla, stíny, obrysy. V této fázi postupuje Líška pomaleji, výtisku totiž nejvíce vyhovuje zdlouhavá šrafura a tečkování, pomalý soustředěný postup. Působení rozpouštědla zanechává mapy a prázdná místa nabízející prostor pro dotváření kresbou. Rozpouštědlo zároveň vnese na papír jemný filtr, který vizuálně sjednotí různorodé pohledy do prostorů, napomůže ke sjednocení ve formátu a odstraní chaos kontrastů. Proto techniku alchymáže vnímá Adam Líška jako doplnění harmonie do jeho umělecké projekce.