Studium

2015–2020 Intermédia 3, AVU

Popis diplomové práce

Bez názvu

V průběhu studia Václav Doubek začleňoval do svého vyjadřovacího repertoáru různé přístupy. Pracoval s ready-made předměty, fotografií, videem. Výběr média byl determinován myšlenkou, kterou chtěl v dané době vyjádřit, nebo médium samotné již předurčilo vznik vlastního díla. Mnohdy docházelo ke kombinaci obojího. Předměty denní potřeby, věci postrádající svůj původní účel, zničené předměty, nepovedené fotografie, nepoužité videozáběry, znovunalezené objekty zájmu – to vše tvoří stavební kameny pro autorova výsledná díla.

V Doubkově diplomové práci vznikly práce v různých médiích. Tak jako komunikují jednotlivé konstrukční prvky v samotném díle, dochází i ke vzájemné interakci mezi jednotlivými díly. Jde o prozkoumávání jakési energie, která se dokáže kumulovat a zároveň se rozpínat do prostoru. Věc samotná se definuje ve vztahu k jiné. Autonomie nefunguje sama o sobě.