Studium

2018–2021 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2011–2015 UMPRUM, ilustrace a grafika (J. Horváth)

Popis diplomové práce

Is this diploma thesis? choose („Yes.“, „No.“)

Po celou dobu svých studií, ale i dlouho předtím se Martin Lacko zabýval tématem videoher (a zejména fantazií, která s nimi úzce souvisí) a jeho odrazem v malbě a kresbě. Digitální svět jako takový mu také nikdy nebyl cizí, naopak, digitální kresba je jeho oblíbeným médiem. Teprve v rámci své diplomové práce se Lacko učil přímo programovat a vytvořil funkční počítačový program. Prezentovaným výstupem je autorská aplikace, generátor kreseb – portrétů –, interaktivní obraz. Výsledek náhodných počítačových algoritmů, také vstupů diváků/hráčů, zároveň je to komentář k marnosti hodnocení uměleckých děl i arkádová videohra.