Studium

2017–2020 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2018 stáž, Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina)
2017 stáž, Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)
2014–2017 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)

Popis diplomové práce

Tématem diplomové práce Dominiky Slavické je současná environmentální krize, kterou však autorka chápe v širším kontextu, jako krizi našeho vztahu k planetě Zemi. Řešením podle ní nemůže být nějaký technologický zázrak, neboť ten neodstraní její příčiny, ale hluboký duchovní přerod lidstva. První částí její diplomové práce je socha Černé Madony – magický symbol, který v sobě uchovává kontinuitu sahající až ke kultům bohyně Isidy a Matky Země. Druhou představuje autorská kniha obsahující textovou a obrazovou složku, jež jsou navzájem těsně provázané. V její první části se zabývá tématy souvisejícími s uvědoměním si současného stavu, jako je prozření, žal a pokání. V druhé navazuje pozitivním hledáním naděje, spočívajícím v návratu k divokosti a ve vnímání posvátnosti světa přírody.