Studium

2017–2018 Restaurátorství malba, AVU (Adam Pokorný)
2012–2017 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti)
2016 Konservierung-Restaurierung von Gemälde, Skulptur, Akademie der bildenden Künste, Vídeň, Rakousko

Popis diplomové práce

Během studia se mi dostalo příležitosti strávit semestr na stáži na Akademie der bildenden Künste ve Vídni v ateliéru restaurování malby u profesora Wolfganga Baatze. Zde jsem se pod vedením odborné asistentky Anke Schäning blíže seznámila s metodou scelování pláten thread-by-thread. Touto problematikou jsem se dále zabývala i ve své teoretické diplomové práci s názvem Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů. Kladla jsem si za úkol zde shrnout problematiku a historický vývoj jednotlivých metod používaných v restaurátorské praxi, popsat vhodné materiály, adhesiva, nástroje a pomůcky. Praktická část mé diplomové práce zahrnovala restaurování oboustranně malované desky s Ukřižováním /Posledním soudem od Augusta Corda (1579) (společně s Terezou Čádovou), obrazu Bohumila Kubišty Hradčany (1907) a barokní polychromovanou dřevěnou plastiku sv. Martina z Počerad. Dále jsem se podílela na průzkumu nástěnných maleb kostela Panny Marie na hradě Karlštejně a v letech 2015 – 2016 jsem restaurovala nástěnnou malbu Šalamounův soud ve františkánském kostele v Kadani.