Studium

2016–2022 Malba 4, AVU (Marek Meduna, Petr Dub)

Popis diplomové práce

Jsme to, co máme

Ve své aktuální práci jsem se začal zabývat silou konzumu a jejím dopadem na lidské já. Vytvořil jsem velkoplošné malby, jejichž obsahem byly dříve konkrétní figury, avšak nyní se jedná o koláže manekýn, oděvních figurín, přehlcených majetkem. Snažil jsem se nevyobrazovat konkrétní osoby, neboť svět konzumu ovládá nás všechny, nezávisle na rase a ovlivňuje nás jako celek. Čím více je svět přehlcen novými trendy, tím více se cítíme prázdní a toužíme tuto prázdnotu zaplnit novým telefonem, novým oblečením, novým autem apod. Konzum a touha po materiálním obohacení, při kterém si většina lidí myslí, že bude bohatší, pouze ničí naši duši a stáváme se nevědomky pouze tím, co máme.

Zatímco prvními zmiňovanými obrazy jsem se snažil vyobrazit duši zvenčí, předešlými pracemi jsem se snažil ukázat chaos zevnitř. Jedná se o abstraktní díla tvořená válečkem, která ve vás mohou vyvolat stejný efekt jako optické klamy. Začalo to tím, že jsem se zabýval vzory oblečení, u kterých mě napadlo, že bych se mohl více ponořit do tématu vnitřního chaosu. Efekt chaosu však vyobrazuji technikou, která má svůj řád. Opakující se stopa pokračuje, až nakonec tvoří vetší celek.

Svou prací se však nesnažím nikoho moralizovat, neboť sám patřím do většího celku konzumního světa. Mohu však říci, jako snad mnozí, že jsem si alespoň této síly vědom. Z mých obrazů si může divák odnést ledacos. Někomu mohou připadat barevné, zábavné a třeba někoho nemusí hned napadnout jejich myšlenka, o které tu píšu. Nikdy jsem na první místo nestavěl symboly a konkrétní výjevy, ty spíše vykreslují mé niterní pocity. Toto téma jsem si zvolil především proto, že mě fashion svět baví a svým způsobem mě baví se jím i zabývat. Avšak když se člověk do tohoto tématu ponoří, začne si všímat i problémů s tím spjatých. V obrazech jsem se pokusil nastavit zrcadlo nejen světu, ale i sám sobě.