Studium

2015–2021 Nová média 1, AVU (Tomáš Svoboda)

Popis diplomové práce

No Blade of Grass

BCAA system je polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie. Jejich projekty volně přetékají mezi kategoriemi – jsou uměleckou skupinou, hudebním labelem, AV studiem, DJ crew a čímkoliv dalším, čím se můžou nebo musejí stát.

Asi nejdůležitějším prvkem jejich tvorby je spolupráce. V první řadě v rámci kolektivu samotného, svoje projekty ale často realizují společně s dalšími hosty a spolupracovníky.

Jejich práce volně přetéká mezi online a IRL prostorem, od galerijních instalací přes digitální hudební releasy k psanému textu. Tematicky se projekty kolektivu pohybují v prostoru spekulací, fikcí a her. Za motiv, který se line jejich tvorbou, by šlo označit utopické přemýšlení o možných lepších budoucnostech, kde se lidé objevují jako jeden z mnoha aktérů vedle dalších druhů, sil a entit a kde člověk není pouze hybnou a destruktivní silou, ale i rovnocenným partnerem všemu živému i neživému.

Formálně pak (v rámci výtvarného umění) nejčastěji vytvářejí BCAA system videa doprovázená instalacemi a počítačové, ale občas i fyzické hry. Jejich estetika rozpoznatelně vychází z žánrů sci-fi, fantasy a počítačových her.

Kolektiv formálně existuje od roku 2017 a čítá šest členů.