Studium

2016–2023 Grafika 2, AVU

Popis diplomové práce

Co bylo, a už není

#zamyšlení se #zastavení se #návrat #plenér #kříž

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Moje diplomová práce se vztahuje k práci s dějinami, zajímá mě naše lidská představivost, možnost se alespoň pocitově dostat do doby, od které nás dělí více než půl století. Přestože se moje diplomová práce k období druhé světové války vztahuje, název Co bylo, a už není, jak koneckonců píšu i ve své obhajobě, může mít souvislost s čímkoli, co nám nezbylo, s výjimkou fragmentů, které nás inspirují.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Celou dobu od začátku roku 2020 se věnuju kresleným a malovaným portrétům významných osobností lidských dějin a kultury, kterých už je určitě kolem dvou set. Jsou vytvářené různými technikami, a když je publikuju každý týden na Facebooku, přidávám k nim biografické údaje. Pro mě samotného je to jakési spojení umění a naučnosti, které mi funguje. S diplomovou prací to má tu souvislost, že například Lidice, které se mi do tématu promítají, byly také složené z jednotlivých lidských příběhů, zvláště silně jsem si tu propojenost uvědomil při návštěvě místního muzea.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Ideálně na místě, kde se to všechno stalo. Nevadilo by mi, kdybych byl obklopený lidmi z muzea, kteří by se na průběh mé práce dívali. Takhle opravdu totiž vzniká jen taková přenesenost, kdy člověk to určité konkrétní místo navštíví a potom zase přijede zpátky do školy a tam si dělá na tom, do čeho vlastně dává jen ten prožitek, který si zažil na místě, ale už s ním není v přímé konfrontaci.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Zajímavá otázka, možná vzhledem k tomu, jak kreslím ty portréty osobností, bych studium zakončil cyklem přednášek, které bych udělal pro studenty celé školy, nejen svého ateliéru. Že bych je třeba i vzal na nějaké místo, kde žila významná osobnost, nebo do muzeí. Myslím si, že moje další tvorba bude stále orientovaná na práci s dějinami, respektive na jejich aktualizaci, protože je to téma, které sám pro sebe nechci ztratit.