Studium

2022–2023 Grafika 2, AVU
2021–2022 Intermédia 1, AVU
2020–2021 stáž, Grafika 2, AVU
2016–2020 Malba 1, AVU
2018–2019 stáž, Královská akademie výtvarných umění v Antverpách, In Situ3 a Malba
2012–2015 PdF UHK, Grafický design a Multimédia
2018 stáž AVU, Ateliér hostujícího pedagoga Simona Starlinga

Popis diplomové práce

Zapomnění

#vzpomínka #místo #skříň #skrýš #zapomnění

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Většinou si zvolím jako ateliér neobvyklý prostor, který nejenom slouží pro práci, ale také se stává jejím obsahem. V lednu minulého roku jsem se přestěhoval do příbytku mých prarodičů, aby po úmrtí babičky nebyl děda v domě sám. Nacházel jsem se tedy na místě spojovaném s radostným dětstvím a dospíváním, které je teď ale kvůli nešťastným okolnostem pozměněno. Stejně jako u předchozích sérií jsem tu pracoval s pocitem odcizení, samoty, absence, ale nově taky nostalgie. Dojmem něčeho, co mi bylo velmi blízké, neoddělitelně spjaté se mnou a co je nyní nenávratně ztraceno.

V domě se nic nevyhazuje, všechno se ukládá do velkého množství skříní. Přeplněné almary nepotřebných věcí se stávají také nepotřebnými a jsou přesunuty na periferii domu. Postupně jsem je ze zvědavosti začal prohledávat. Nálezy různých dopisů, fotek a oblečení, především kabátů a rukavic, mě nutily konfrontovat se s vlastní rodinnou historií. Objevování něčeho pro mě nového, ale přitom starého a skoro zapomenutého mi přišlo jako silný moment ke zpracování. Postupně skříně rozkládám na jednotlivé díly, z nich utvořím plochu, na kterou se je snažím zpaměti zrekonstruovat malbou. Líbí se mi moment, kdy skříň rozbiji jen proto, abych ji ze vzpomínek namaloval. I když se snažím sebevíc, mám ji ještě v živé paměti a všechny její části jsou přede mnou, rekonstrukce je neúplná a nemožná, stále něco chybí.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Mám hodně rád Vláčilovy filmy, knihy od Gombrowicze a výlety do malých měst. Bohužel tyto aktivity nemohu provádět v takové míře, v jaké bych si přál, protože spoustu času musím věnovat nějaké nepříliš zábavné a špatně placené práci na dohodu.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Nic bych neměnil, zatím mi vždycky přišlo, že co se týče podmínek pro moji práci, tak platí: čím hůř, tím líp.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Zapálí se velký oheň na zahradě AVU, kde se v průběhu posledního dne spálí všechny práce vytvořené za studia. Možná je to trochu dramatické, ale co na to říct, asi mám prostě rád velké konce a nové začátky.