Studium

2020–2023 Architektura, AVU
2014–2021 Fakulta architektury ČVUT
2022 stáž AVU, Ateliér hostujícího pedagoga

Popis diplomové práce

Promised Pankrác

#udržateľnosť #hranica #šport #divočina #bývanie #kolonáda #pestovanie

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Moja diplomová práca je puzzle v kolektívnom diele. Zaoberáme sa citlivou premenou vnútornej periférie, modifikovaním pražskej severojužnej magistrály a styku architektúry biznisu s našimi ideálmi mesta zajtrajška. Ja v diplomke hľadám význam hranice mesta (zastavanej krajiny) a pražského svahu (vágnej krajiny). Navrhujem „terasu“ nad krajinou, niečo ako Kutnú Horu, Urbino, Pienzu. Mestskú fasádu tvorím športom, socálnym, družstevným a kolektívnym bývaním, prepojeným priestupnou kolonádou. Rozmedzie navrhujem ako prírodno- agrárny park. Má vzdelávaciu, voľnočasovú, ale aj produkčnú funkciu. Záhradkárska kolónia. Okolité cestičky moc nemením, možno pridám aj trasy, na ktorých človek po daždi nespadne. Svah po antickom vzore ozvláštňujem amfiteátrom a možno ešte niečím ďalším.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Okrem diplomovej práce by som sa chcel venovať hlavne prechádzkam, menším projektom zo sveta architektúry, udržovaniu well beingu a láske (hopefully). Čiastočne sa venujem aj športu a zamestnaniu (teda subdodávkam).

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Diplomovú prácu chcem vytvárať (a zatiaľ vytváram) v pohodových podmienkach s vedomím, že je dostatok zrážok. Chcem, aby to tak mali všetci minimálne v našom kolektíve.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Obhajoby mi prídu dobré, pokiaľ majú všetci zúčastnení pedagogické schopnosti a vedia sa pri komentovaní preniesť cez subjektívny názor na umenie/artchitektúru. Myslím, že ako zakončenie je to správne. Iné možnosti zakončenia: prednáška práce širšej verejnosti a tým snaha niečo dosiahnuť? Na to asi vystačí vernisáž. Možno nejaký happening? Hm, párty? Obhajoba je relatívne slobodná udalosť otvorená rôznym typom odovzdaní, obhajôb, prístupov. Táto jej vlastnosť dáva diplomkám možnosť veľkej variability toho, čo diplomant za diplom považuje. Nenapadajú ma iné druhy ukončenia štúdia, ktoré by poskytovali podobnú otvorenosť rôznym prístupom.