Odkazy

Studium

2018–2021 Malba 3, AVU (Josef Bolf, Jakub Hošek)
2020 Royal Academy of Art, HaagKABK Den Haag, Fine Arts – Autonoom section
2015–2018 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2017 stáž v ateliéru hostujícího umělce (O. Burlaka)
2012–2015 Fakulta umění OU, ateliér kresby (J. Daněk)
2013–2014 FaVU VUT, ateliér kresby a grafiky (S. Mikyta)

Popis diplomové práce

Realizace Reformace Relaxace

Ve své diplomové práci se Markéta věnuje otázce práce. Toto téma je pro ni osobní, řeší jej prostřednictvím praxe a vlastních zkušeností s různými nekvalifikovanými pozicemi, které zastávala v průběhu několika uplynulých let. V poslední době je to práce v zahradnické firmě, což je vcelku důležitá a radostná aktivita, při níž svět proudí pod rukama a člověk brzy doslova sklízí plody své činnosti v nových živých barvách.

Přestože je to vcelku důležitá a těžká práce, je silně podhodnocená, což autorku zaujalo a zabývá se touto problematikou v diplomové práci. Spousta prací, byť jsou pro společnost přínosné, je zároveň neviditelná a lidé, kteří je vykonávají, za ně dostávají minimální ohodnocení. Ve své umělecké praxi pracuje Markéta s popisy, návody a ilustrací, snaží se tematiku práce pojmout tak, aby byla snadno uchopitelná pro kohokoliv. Zároveň je pro ni důležitý vztah k samotné manuální práci i potřeba rozumět věcem. Její „miniencyklopedie“ zprostředkovávají osobní prožitek ze samotné práce dalším lidem. Jednoduchost činností je zde záměrně rozpitvána do nejmenších detailů a je možné, že kdyby bylo více času, brožury by mohly mít klidně přes sto stran.

Vystavené artefakty jsou často výsledkem spolupráce – ať už jednotlivé výpomoci, nebo dlouhodobého snažení. Spolupráce je totiž pro autorku důležitá, protože dělat věci jen sám nebo pro sebe jí nedává smysl.