Studium

2017–2023 Restaurátorství socha, AVU
2021 stáž, Academia di Belle Arti di Carrara

Popis diplomové práce

Historické a současné možnosti patinování sochařských děl

bronzové figurální plastiky – Kristus • Restaurování kamenné figurální plastiky – sv. Josef • Technologie a restaurování figurálních sgrafitových omítek Restaurování sochy
#restaurování #socha #kámen #kov #sgrafito

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Restaurování dvou figurálních plastik, jedné z přírodního kamene (postava sv. Josefa s malým Ježíškem v náručí z dílny barokního sochaře F. Ringelhahna) a druhé ze slitiny bronzu (postava Krista s rozpaženýma rukama z neznámé slévárny po vzoru sochy Krista od klasicistního sochaře B. Thorwaldsena) a také sgrafitové omítky s figurálním motivem (postava Sáry vytvořená dle grafiky od renesančního malíře a ilustrátora T. Stimmera). Dále se v teoretické práci zabývám patinováním uměleckých děl a předmětů z bronzu, což úzce souvisí s výše uvedeným restaurátorským procesem bronzové plastiky.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Rozsah diplomových prací je natolik široký, že už mi pouze zbývá využít volný čas pro studium potřebné literatury týkající se uvedených témat a výjimečně si zahrát hokej či jiný sport, ale to spíše formou rekreace.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Ateliér určený k restaurování sochařských děl v budově Moderní galerie mi poskytuje dostatečně uzpůsobený prostor pro řešení diplomových prací.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Myslím, že obhajovat svůj výkon při práci na diplomových pracích je vhodným zakončením mého šestiletého studia.