Studium

2021–2024 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2017–2020 FAMU, Katedra fotografie (BcA., MgA.)
2019 stáž Filmová škola v Lodži, Katedra fotografie, Polsko

Popis diplomové práce

Atlas nepravděpodobných záznamů stínu

Na samotném počátku vzniku této práce byly texty. Vznikaly jako osobní spojení s autory a autorkami, se kterými Světlana Malinová během několika let kurátorsky spolupracovala v galerii City Surfer Office. Formátem však neodpovídají kurátorskému textu. Jde o záznamy, postřehy, příběhy vrstvící se do esejistického vyprávění. Autorka zkoumá propojenost vizuálního média fotografie s formátem textu, které dosud neaplikovala ve své autorské praxi, ale primárně je oddělovala.

Podprahově a intuitivně sestavuje příběh, který posílá směrem dále k publiku. Postupně selektuje výsledný výběr textů a fotografií. Jde o dosud nepublikované fotografické záznamy, která autorka nastřádala během několika let. Fotografie vznikaly mimoděk během práce na jiných, důležitějších výstavních souborech. Pozicí outsideři, jejichž vznik vyplynul z nutnosti situace a důležitosti – zaznamenat. Projekt spojuje vizuální poetika fotografií, které jsou mnohdy tematicky odlišné, a to zejména díky časovému rozpětí vzniku snímků.

Světlana Malinová se dlouhodobě pohybuje na hraně fotografie, videa a vizuálních médií. Zásadním médiem pro ni však zůstává fotografie. Její tvorba je multidisciplinární a zaměřuje se na kurátorskou a galerijní praxi či práci s textem. Aktuální diplomový projekt je jejím návratem k médiu fotografie a osobnímu fotografickému archivu.