Odkazy

Studium

2018–2020 Intermédia 3, AVU
2018 Middlesex University London (T. Spinks)
2016–2018 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2016–2018 FaVU VUT Brno, Performance (T. Ruller)
2015 stáž, Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2014–2015 Intermédia 2, AVU (Jiří Příhoda)
2012–2014 Scholastika Praha, Grafický design, Konceptuální tvorba, Dějiny umění
1997–2003 PedF ZČU Plzeň, Výtvarná výchova a český jazyk pro střední školy

Popis diplomové práce

Helush Yiraq se dlouhodobě zabývá zviditelňováním zajímavých, zároveň však zcela nenápadných přírodních jevů spojených s určitým místem, nejčastěji prostřednictvím performance. V pražských Butovicích ji zaujalo sluneční světlo dopadající oválným otvorem na stěnu a dlažbu v podchodu stanice metra postavené v roce 1988. Její architekt Petr Šafránek do něj chtěl dostat přirozené světlo, a ve stropě proto navrhl oválný otvor. Silnice tvořící tento strop je orientována na jih, takže v podchodu vznikly sluneční hodiny i kalendář v jednom. Děje se zde tedy stejné mystérium jako v britském monumentu Stonehenge nebo při západu slunce v den slunovratu za katedrálou sv. Víta v Praze, což autorka vyjádřila i názvem práce.