Odkazy

Studium

2016–2019 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2013–2015 Intermédia 2, AVU (Jiří Příhoda)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Jazyk je kód či šifra sloužící ke komunikaci a přenosu sdělení. Když mluvíme o jazyku jako o obecném konceptu, mohou být použity definice, které zahrnují různé stránky tohoto fenoménu. Rozličné definice s sebou také nesou mnohost přístupů a chápání jazyka. Hlavní dorozumívací prostředek mezi lidmi, znakový systém, s jehož pomocí se popisují věci, akce, myšlenky a stavy. Nástroj, který lidé používají pro vyjádření svých představ reality a pro jejich následné sdělení jiným lidem. Soubor gramaticky správných vyjádření. V širším významu i další kódovací nebo dorozumívací systémy, například jazyk neslyšících, programovací jazyk, zvukové projevy zvířat apod.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Samozřejmě mám nějaké ambice i určitou vizi sebe sama. Věřím, že budu vědět, co chci, že budu vědět, co pro to mám udělat, a věřím, že nebudu mít žádné pochyby o tom, že to nedokážu. Nicméně to je vidina vznikající teď. Mám pocit, že tato fatální otázka by měla být fatální jenom jednou. Uspokojivá cesta kupředu. Horlivé plány. Někdy si ale prostě uvědomíme, že to, kde jednou budeme, závisí na tom, co zrovna děláme. Děláme maximum pro to, abychom splnili svá očekávání? A hlavně, uvědomujeme si ve svých životech vůbec časová období? Když si určujeme budoucí časovou etapu, je to většinou etapa, pro kterou máme srovnání. Možná bychom byli také překvapeni, jak často naši mysl naplňujeme do budoucnosti spíše nečinností než činností. Takže místo očekávání a zklamání se budu snažit jít cestou činnosti a překvapení. Ovšem! Je to bez záruky.