Studium

2017–2018 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)
2015–2017 Figurální socha a medaile, AVU (Vojtěch Míča)
2016–2017 Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina)
2016 Ateliér skla a keramiky, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, Izrael
2014–2015 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)
2013–2014 Malba 3, AVU (Michael Rittstein)
2012–2013 Socha 1, AVU (Jaroslav Róna)

Popis diplomové práce

Ve své tvorbě se zabývám tématy, v nichž velkou roli hraje osobní zkušenost soudobého světa. Zajímají mě různá stadia života a vnitřní stavy, které v nich člověk prožívá. Důležitými tématy pro mě jsou dětství a jeho otisk v dospělém jedinci, láska, vztah k sobě samé a okolnímu světu, odloučení a pomíjivost. Pomíjivost vnímám jako jednotící prvek všeho. Fascinuje mě a zároveň děsí. Pohyb všech věcí, který vede ke změně, která vede k zániku. Každý začátek v sobě obsahuje konec a každý konec obsahuje začátek.