Studium

2018 Restaurátorství malba, AVU (Adam Pokorný)
2012–2017 Restaurátorství malba, AVU (Karel Stretti)

Popis diplomové práce

V diplomovém ročníku jsem se věnovala restaurování deskové malby z konce 15. století z oblasti Porýní s názvem Kristus před veleknězem Kaifášem a dále restaurování akrylové malby na sololitu od Adrieny Šimotové Bílá noc z roku 1971. V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala červenou řasou funori, jejíž extrakt je vhodný zejména ke konsolidaci matných povrchů uměleckých děl.

V průběhu studia jsem se podílela na restaurování nástěnných maleb a oltářního obrazu z františkánského kláštera v Kadani, na obnově rokoko­vých olejomaleb christologického cyklu z Nového Boru a také jsem měla možnost zúčastnit se projektu obnovy buddhistických nástěnných maleb v severoindickém Ladakhu.

Velmi náročnou součástí studia bylo hledání vhodného způsobu snímání přemaleb z polychromie barokní sochy sv. Prokopa.