Studium

2015–2018 Restaurátorství socha, AVU (Petr Siegl)
2014–2015 Oddělení restaurování Gabriela Strassnera, VŠVU v Bratislavě, Slovensko
2014–2015 Oddělení keramického restaurování Jaceka Martusewicze, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko
2013–2014 Oddělení restaurování Jozefa Barinky, VŠVU v Bratislavě, Slovensko
2012–2013 Oddělení sochařství Petera Rollera, VŠVU v Bratislavě, Slovensko
2012–2013 Kurz architektury Zoltána Holocsyho, VŠVU v Bratislavě, Slovensko
2012–2013 Kurz designu Miroslava Debnára, VŠVU v Bratislavě, Slovensko

Popis diplomové práce

Jsem absolvent restaurování RSŠ AVU, kde je kladen důraz na restaurátorskou a sochařskou činnost. Právě toto spojení restaurování a sochařské tvorby mě velmi zaujalo, proto jsem přestoupil z čistě sochařského ateliéru už ve druhém ročníku studia.

Materiálem, kterému se v rámci restaurování věnuji nejvíce, je kámen – do této kategorie patří kamenné sochy i články architektury. ve čtvrtém ročníku mě začala zajímat povrchová úprava kamenů, polychromie, kde jsem zkoumal historické techniky – enkaustiku a později výstavbu gotické polychromie. Toto téma dále rozvíjím v rámci diplomové práce, kde se věnuji restaurování polychromované kamenné gotické Madony ze Staroměstského náměstí, restaurování polychromované sochy Minotaura ze dvora Moderní galerie Akademie výtvarných umění. Dále rekonstruuji původní polychromii svorníku s vyobrazením vítězného beránka z roku 1300, kde v rámci teoretického zadání zpracovávám problematiku výstavby polychromie na kamenném podkladu.