Studium

2016–2020 Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina)
2019 Universidad Complutense de Madrid
2014–2016 Socha 2, AVU (Jindřich Zeithamml)

Popis diplomové práce

Dominik Adamec vytvořil instalaci v podobě umělé krajiny z betonových modulů na principu puzzle, do níž umístil papírové sochy odrážející jeho vztah k náboženství a ženství. Vychází v nich z tradice sochařského torza, sám však pro ně volí termín „korpus“, který podle něj lépe vystihuje současný vztah člověka k sobě samému. Redukce na tělesný základ je zbavila identity; tu jim propůjčují teprve různé aplikace výrazně haptického charakteru, jež autor nazývá adoptivy. Divák může mezi sochy vstoupit, dotýkat se jich a prožívat svou vlastní tělesnost. V životě autora hraje důležitou roli také literatura, kterou integroval i do této instalace v podobě série performancí, jež kombinují četbu autorských textů se syntezátorově upravenými chorály.