Studium

2014–2018 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2016 Erasmus: Academy of Fine Arts Munchen, Germany, ateliér malby a grafiky, profesor Gregor Hildebrandt
2013–2014 Fakulta Výtvarných Umění VUT v Brně, ateliér Intermedia, doc. prom. ped. Václav Stratil
2012–2013 Fakulta Výtvarných Umění VUT v Brně, ateliér Malířství 1, vedoucí ateliéru: MgA. Vasil Artamonov,

Popis diplomové práce

C’est La Vie! je soubor čtrnácti velko­formátových obrazů. Má introspekce do minulosti života, který jsem prožil.

Jedná se o portréty rodinných přísluš­níků, přátel, učitelů a profesorů, ale také umělců, kteří mě doprovázeli a podporovali na cestě za uměním a kteří mě více či méně ovlivnili a inspirovali, nebo jen lidí, kteří věřili mému talentu, úsilí a odhodlání pro studium malířství.

Při malbě jsem se nedržel striktního přepisu podoby osob, ale použil jsem pro své vyjádření více postupů. Mimo jiné jsem například sestavoval zátiší z předmětů evokujících danou osobu z hlediska její povahy, prožitých společných událostí nebo charakteru její umělecké tvorby. Nedílnou součástí je samozřejmě i několik klasických portrétů.

Expresivní přístup k malbě mi dává možnost vyjádřit emoce, absolutně se propojit s malbou a vystihnout jedince zevnitř.