Studium

2017–2023 Malba 2, AVU
2019–2020 UMPRUM, Ateliér s hostujícím umělcem Justinem Fitzpatrickem
2020 stáž, Iceland University of the Arts, Reykjavík (IS)

Popis diplomové práce

Kdo je kdo

#chaos #hybridní těla #fraktála asociací #kyberstruktury #mediumismus

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Přirozeně rozvíjím a zkoumám témata, která mě zajímají dlouhodobě. Je to snaha o reflexi vztahu k chaosu v současném kulturním a mocenském uspořádání. Zajímá mě také vliv kyberstruktur na vnímání reality a otázka svobodné vůle v kontextu současné situace. Nacházím se aktuálně ve stavu, kdy mám rozpracováno velké množství obrazů, ale žádný není zatím dokončený a stejně tak ještě nejsem ve fázi výběru. V tuto chvíli se snažím integrovat do mé dosavadní výtvarné praxe víc prostoru pro neznámo. Stávající spekulace a její metody jsou pro mě omezující, a tak se snažím různě ohledávat procesy, které předbíhají racionálno a analytično v průběhu vzniku malby. Nespokojit se s realizací představy je zábavná aktivita posledních týdnů a měsíců.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Naprostou většinu času trávím v ateliéru, kde se rozličnými způsoby snažím přesvědčit svůj mozek, že nemám povinnost tvořit, což je jedno z mála rozpoložení, ve kterém jsem schopný si užívat malby. Jedna z technik, která mi napomáhá, je, že zůstávám oblečen v civilu a samotný proces malby kombinuji s hrou, jejímž cílem je se neumazat. Kombinace těchto dvou aktivit tvoří specifickou bouncy atmosféru, ve které jsem šťastný.

Také rád čtu, medituji a zanáším se vztahy s dalšími lidmi. V neposlední řadě rád trávím čas ve společnosti postarších dřevin a kamenů.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

All inclusive pobyt v deprivační nádrži oddělující mě od veškerých vnějších podnětů by se mohl blížit ideálním podmínkám za předpokladu neomezeného přístupu k vysoce kvalitní sušině třezalky tečkované.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Mohlo by jít o fotografické rekonstrukce slavných snímků zachycení ektoplazmy ze začátku 20. století. Student, z jehož těla by při této spiritistické seanci vysublimovala jeho vedoucí pedagožka či pedagog, by byl prohlášen za nezpůsobilého a musel by pokračovat ve studiu, zatímco při zjevení odlišné formy či studentova kryptoportrétu by bylo možné zahájit byrokratickou pouť, na jejímž konci by došlo ke zdárnému završení studia.