Studium

2019–2021 Malba 1, AVU (Robert Šalanda)
2015–2019 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský, Dalibor Smutný)

Popis diplomové práce

Kdo nevystřelí, netrefí

Diplomová práce Elišky Dvořákové je výsledkem zkoumání kontrastu mezi aktivním pohybem a pasivním hraním virtuálních her nebo sledováním sportu na obrazovce. Snaží se propojit fyzický a aktivní pohyb s pasivním. Téma přitom řeší subjektivně, nejde tedy o kritiku okolí – zaměřuje se na sebe a svého partnera. Díla vznikají ruční prací, Dvořáková vytváří gobelíny a tapiserie z provázků a textilu. Technika, kterou zvolila, je něčím velmi přítomným, hmatatelným a reálným oproti virtuálnímu světu na obrazovce. Paradoxně je fyzičtější než sledování fotbalového zápasu. Místo aby tedy téma zpracovala virtuálně, využila kontrastu a zvolila konkrétní, materiálovou techniku. Tím se snaží zvýraznit rozdíl pasivního a aktivního. Prostřednictvím techniky se vrací k činnostem, které dělala v minulosti: vztah k materiálu je pro ni zásadní. Forma, již zvolila k vytvoření diplomové práce, je zároveň návratem k předvirtuální době, kdy se lidé zabavovali aktivnějšími činnostmi. Motivy gobelínů Elišky Dvořákové jsou obrazovými fragmenty převážně ze světa fotbalu. Technika, něžná a až typicky ženská, kontrastuje s obsahem – fotbal je sport, který je v širokém povědomí vnímaný jako typicky mužská záležitost.