Studium

2019–2022 Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina)
2015–2019 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér keramiky a porcelánu
2018 Socha 2, AVU (Tomáš Hlavina)
2017 Socha 1, AVU (Lukáš Rittstein)

Popis diplomové práce

Mystical Eclipse

Diplomová práce Mystical Eclipse je vrstevnatým projektem spojujícím prostorovou instalaci keramických objektů a skupinovou performanci. Projekt navazuje na mé předchozí práce, převážně performativní videoprojekty, které vznikly na navazujícím magisterském programu na AVU a staly se tak hlavní skicou k diplomové práci.

Projekty spojovalo téma antropocentrického civilizačního postoje a etického fungování s naším okolím. Pracovala jsem s tématy přehlížených mimolidských forem, zvířat, rostlin a bakterií. Spolu s reflexí vztahu člověka a přírody se témata opírala o myšlenky hnutí new age, parapsychologické postupy, ale také hledání osobní spirituality v současném světě. Na zmíněných videích jsem si vyzkoušela několik přístupů k performance, její kombinaci se sochařskými objekty i možnost spolupráce, kterou považuji za stěžejní, a stavím na ní i jednu z vrstev diplomové práce.

Příroda a pobyt v ní byl pro člověka přirozený od nepaměti, jak se tento vztah změnil a jak jej můžeme vnímat dnes? Lze znovu napravit zpřetrhané vazby s přírodou? Můžeme chápat tanec na rave party jako kolektivní spirituální zážitek nebo rituál současnosti?

Hlavní vrstvou diplomové práce je prostorová instalace tvořená keramickými objekty pokrývající stěny i stojící v prostoru. Instalace je metaforou hybridní biodiverzity, dystopické vize smyšleného přírodního světa, který proměnil člověk svými nenávratnými zásahy. Deformovaná příroda ve formě rostlin a organismů je v instalaci demonstrována skrze nástěnné objekty, jejichž obrazové formáty se vzdalují jakékoli snaze o vytvoření přirozeného přírodního prostředí. Objekty připomínají smyšlený herbář ohýbané přírody, tvary evokují rostliny prehistorických období nebo neidentifikovatelnou vegetaci ve Voynichově rukopise. Keramické objekty původně vytvořené z mokré syrové hlíny jsou zafixované výpalem a následně glazované. Moment výpalu a usmrcení živé hmoty činí tyto objekty křehkými a zranitelnými při neopatrné manipulaci, zároveň umocňují pocit prázdných schránek nebo zkamenělých fosílií.

Další částí diplomové práce je hodinová performance, která se ve výše zmíněném prostředí odehraje. Pět performerů a zvukový doprovod Adriany Vančové vytváří živou složku instalace. Nenarativní představení stírá hierarchické principy mezi participujícími. Některé z postav připomínají bezobratlé živočichy, kteří se povalují jako živé objekty mezi těmi keramickými, jiné svými končetinami zkoumají své okolí jako popínavé rostliny, které se svými stonky chytají nejbližších větví. Výraznou složkou performance jsou postavy, jež představují lidskou entitu, jejich tělo pokrývají kostýmy s keramickými částmi přírodnin a jejich pohyby naznačují naprosté odtržení od prostředí, ve kterém se nacházejí. Nezastavitelný tanec na elektronickou hudbu vyvolává pocit rituálu a nepovedené snahy o interakci s troskami přírody kolem.

Součástí projektu jsou také zdlouhavé řemeslné postupy, ať už při vytváření keramiky, nebo šití kostýmů. Haptická zkušenost při práci s hlínou doprovází většinu mých projektů, skrze syrovou hlínu a pálenou keramiku přenáším na diváka informace a symboliku. Toto médium zkoumám nejen v jeho technologické náročnosti, ale také v kontextu jednotlivých projektů a vztahů k dalším materiálům a prostředím. Důležitou inspirací pro mou tvorbu jsou práce keramičky Heleny Johnové, art brut malířky Anny Zemánkové nebo spiritismem ovlivněné Hilmy af Klint.