Studium

2016–2018 Intermédia 1, AVU (Milena Dopitová)
2015–2016 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2014 Ateliér monumentální tvorby, Škola Jiřího Příhody
2012–2014 Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida, UMPRUM v Praze
2013 Ateliér sochy Dominika Langa, UMPRUM v Praze
2010–2012 Ateliér performance Jiřího Kovandy, FUD ÚJEP v Ústí nad Labem
2011 Graphic design a TV illustration, KyAMK University of Applied Sciences, Kouvola, Finsko
2009–2010 Ateliér nových médií Pavla Kopřivy, FUD ÚJEP v Ústí nad Labem

Popis diplomové práce

Ve své práci kombinuji více přístupů. Pracuji převážně s objekty, site specific instalacemi, texty a performancemi. Hlavním a dlouhodobým motivem mých prací je identita a tradice.

Mí rodiče jsou cizinci. Narodila jsem se a vyrostla v jiné zemi než oni. Nebylo mi umožněno učit se jejich tradice a historii. Místo toho jsem se musela učit pouze ty české. Přesto i po mnoha letech čelím mnoha nedorozuměním. Na nedorozumění mám jiný názor a používám pro něj pojem „jiný pohled“.

Začala jsem se učit mnoho tradičních řemesel. Nabyté zkušenosti uplatňuji jiným způsobem, který je subjektivně definován jiným pohledem. Ten může být částečně vnímán buď jako autentičnost, nebo jako chyba. Druhou mou největší inspirací jsou lidé samotní. Věřím, že život je nejmocnější tvorbou.