Odkazy

Studium

2017–2020 Intermédia 2, AVU (Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský)
2018 UMPRUM Praha, Hostující profesor (M. de Brugerolle)
2014–2017 FAMU Praha, Postkonceptuální fotografie (J. Thýn)
2016 ENSBA Lyon

Popis diplomové práce

Krátký film Max the Weather Girl je montáží příběhů a obrazů nabízející mnohovrstevnaté vyprávění o světě, s nímž stále nejsme jako lidský druh schopni žít v symbióze. Narativ na rozhraní mezi realitou a fikcí vychází z antropocentrické perspektivy přítomné v běžných životních situacích: žijeme v představě, že existujeme mimo přírodu a její procesy; ta nás však často zaskočí nečekanými přírodními jevy. Trojice vypravěčů, které spojuje vzpomínka na známou televizní moderátorku zpráv o počasí, popisují vlastní příběhy plné náhlých změn povětrnostních podmínek, zážitků ze zahradničení a dalších trablí, při nichž se lidský a mimolidský svět nečekaně setkávají.