Odkazy

Studium

2015–2019 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2016 Erasmus stáž, Middlesex University London, UK
2013–2015 Intermédia 2, AVU (Jiří Příhoda)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Nezajímá mne osobní rukopis a nezastávám nějakou pozici, protože v ni nevěřím. Předmětem mé diplomové práce je statický obraz pohybu, jenž je abstrakcí – dedukcí formulovanou uvnitř obrazu. Vše vzniklo bez jakékoliv vyšší myšlenky, věci přicházely postupně. Celkové provedení vzniklo jednoduše, bez zájmu o jakoukoliv estetiku všeobecně – je to takový soubor pokusů odmítající interpretaci, neboť v ní se vždy projevuje osobní přístup.

Obrazy vznikly pomocí odosobněného (nezúčastněného) procesu malby. Aplikace barev probíhá svévolně – pomocí vzlínavosti, tedy schopnosti látek vést kapalinu vzhůru působením kapilárních sil. Je to svým způsobem protest proti odpovědnosti za obraz.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Za vodou.