Odkazy

Studium

2014–2020 Intermédia 3, AVU
2019 Korean National University of Arts, Seoul
2018 Cena Jindřicha Chalupeckého
2016 UMPRUM Praha, Socha (D. Lang, E. Jeřábková)
2016 Hostující pedagog (I. Németh)
2012–2014 FA ČVUT Praha

Popis diplomové práce

Lukáš Hofmann (Saliva) rozvíjí především médium performance. Jeho kolektivní choreografie se vyznačují zvláštní senzibilitou, založenou na tematizaci (anti-)tělesnosti protagonistů, a výraznou estetikou napojenou na avantgardní módní trendy. Tuto „art direction“ přenáší do svých instalací i své kurátorské praxe, která je další z jeho tvůrčích aktivit. A protože studuje v ateliéru Intermediální tvorby, otevřenému všem formám umělecké praxe, jako téma diplomové práce si zvolil kurátorování výstavy v Galerii FUTURA. Její podivný název – „Hairy Earthtongue, Weeping Toothcrust, Fairy Rings“ – je ve skutečnosti výčtem hub v anglickém názvosloví. Houby jsou v jistém smyslu i metaforou autorovy práce. Fascinují podmanivými tvary plodnic, jejichž opulentní různorodost nelze vysvětlit jen evolučními teoriemi, ale i psychedelickými účinky či tajemným životem jejich podhoubí, díky čemuž hrají důležitou roli v řadě mýtických vyprávění. Jeden z klíčových autorů Lukášovy výstavy, Václav Girsa, je zde zastoupen jako host, a to svou diplomovou prací z roku 2007.