Odkazy

Studium

2023–2024 Malba 2, AVU (Milan Mikuláštík, Julius Reichel)
2019–2024 Divadelní fakulta AMU, Katedra výchovné dramatiky
2023 stáž, Dunedin School of Art, ateliér malby, Nový Zéland
2022–2023 Malba 2, AVU (Adéla Součková)
2021–2022 Malba 2, AVU (Vladimír Skrepl)
2018–2021 Malba 3, AVU (Josef Bolf)

Popis diplomové práce

DO/ZE/MĚ

Pronikání pod povrch – věcí, pocitů, lidí, skutečnosti, ale také obrazů a umění obecně. Schopnost, nebo dokonce umění dívat se – pozorně, jinak, tvořivě, hravě – na svět kolem nás. To jsou hlavní témata diplomové práce Alžběty Rajchlové.

Autorka ve své práci nabízí metaforické vyprávění, jehož součástí jsou obrazy představující mapy částí příběhu. Otevřenost vyprávění umožňuje divákovi vydat se pod povrch obrazu a rozvíjet vlastní příběhy v prostředí, které obraz nabízí. Divák je přizván ke hře, k interakci, k akčnímu zážitku, setkává se s obrazem za jiných okolností než běžně. Obraz není distancovaným objektem na stěně, je horizontálně instalovaným herním plánem. Tento koncept podporuje zejména posledním obraz, u něhož si divák sám vytvoří svou postavu, s níž do herního plánu obrazu vstupuje, a ocitá se tak v laboratoři zhmotňující proces interpretace.

Autorka ve své práci spojuje malbu s herním principem a hledá možné cesty interaktivního přístupu ke statickému dílu. Čerpá přitom ze svých zkušeností z oboru dramatické výchovy a galerijní edukace. Současně navazuje na své dřívější práce vycházející z narativního potenciálu antropomorfních přírodních tvarů.