Studium

2019–2021 Malba 4, AVU (Marek Meduna, Petr Dub)
2015–2019 Malba 3, AVU (Michael Rittstein, Josef Bolf, Jakub Hošek)
2018–2019 stáž na Gray School of Art, Aberdeen

Popis diplomové práce

Plenér v rozšířeném poli

Adam Rada vytváří sérii maleb, která vychází z jeho cest po virtuální zeměkouli, zpracované algoritmy od společnosti Google. Aplikace Google Earth využívá více satelitních snímků zachycujících stejné místo z různých úhlů, které následně skládá dohromady, čímž vzniká 3D model. Na ten je následně nahrána textura. Při tomto procesu vzniká silná deformace. Ač by se to na první pohled mohlo zdát, Rada se nezaměřuje na tyto odchylky od fotorealistického zobrazení jako na chyby. Důraz klade spíše na estetické kvality, které s sebou tento druh počítačové stylizace nese. Ta se totiž svou logikou neliší od uměleckých stylizací, které se používaly napříč dějinami umění.

Jednotlivé obrazy Adama Rady zachycují scenerie z mnoha evropských a amerických měst. Působí zde totiž určitá selektivní globalizace. Na jednu stranu tento program vymazává vzdálenosti a rozdíly mezi městy, mezi něž patří například podnebí, kultura a jazykové bariéry. Na druhou však mapuje jen některá, čímž je rozděluje na velkoměsta a ostatní města nebo na Evropu a Ameriku proti zbytku světa.