Studium

2017–2023 Restaurátorství socha, AVU
2021 stáž, Akademie Angewandte Künste Wien, ateliér restaurování soch a objektů

Popis diplomové práce

Historické a současné možnosti dokumentace sochařských děl figurální plastiky – Bohyně Flóra • Restaurování kamenné figurální plastiky – Sv. Jan Nepomucký • Restaurování štukové figurální plastiky – Červený rak • Technologie a restaurování figurálních sgrafitových omítek Restaurování sochy

#restaurování #socha #keramika #kámen #sgrafito

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Ve své diplomové práci se věnuji čtyřem uměleckým dílům a teoretické práci. Prvním restaurovaným dílem je pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého připisovaná dílně Františka Ringelhahna. Druhým restaurovaným dílem je domovní znamení červený rak z Dlouhé ulice u Staroměstského náměstí. Třetím dílem je keramická socha bohyně Flóry z malírny oken v Okrouhlé z přelomu 19. a 20. století. Poslední restaurovanou prací je sgrafito Goliáš. Ve své teoretické práci se věnuji studiu historických a současných možností restaurátorské dokumentace. Snažím se najít dostupné technologie a metody dokumentace a aplikovat je do dnešní restaurátorské praxe. Zabývám se kromě průzkumných technik také například 3D technologiemi.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Rozsah restaurovaných prací je natolik obsáhlý, že je pro mne v této době nemožné kontinuálně se věnovat něčemu jinému. Snažím se plnit své povinnosti jako restaurátorka v muzeu, občas si zasportovat. Ve svém volnu se ale spíš snažím maximálně si odpočinout před dalším dnem v ateliéru.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

V ideálních podmínkách bych nejraději pracovala již ve svém vlastním ateliéru trochu dál od ruchu velkoměsta. Jinak jsem ale spokojená u nás v ateliéru RESTS.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Vzhledem ke specializaci svého oboru si nedokážu představit jinou formu obhajob.