Studium

2015–2021 Malba 4, AVU (Martin Mainer, Marek Meduna, Petr Dub)

Popis diplomové práce

Svět bez vědomí

Ondřej Minář je malíř-realista, jenž se věnuje výhradně zobrazivé malbě a kresbě. Ve své práci, která zahrnuje krajinomalbu, zátiší i figurální motivy, hledá a s fascinací interpretuje světlo, prostor a hmotu coby projevy nekonečna i světa mrtvých. Na svých plátnech sleduje emocionální autenticitu a nepodbízivou duchovnost stejně jako kvalitu výtvarného projevu.

V diplomové práci se Ondřej Minář zabýval krajinou Marsu jakožto východiskem pro uchopení odvěkých a vždy přítomných lidských zkušeností, jako jsou touha po nekonečnu, hlasy nevědomí, tušení druhých světů apod., ale i východiskem pro osobní zaujetí pustinou, dálkou a monumentalitou prostoru.