Studium

2016–2018 Figurální socha a medaile, AVU (Vojtěch Míča)
2012–2016 Socha 2, AVU (Jindřich Zeithamml)

Popis diplomové práce

Podstatou mé tvorby je práce s figurou a jejím následným fragmentováním. Důležitou roli v mém uvažování hraje víra a ukrývaní symbolu. Symboly vnímám jako možnost sdělení více myšlenkových pochodů v jednom hmatatelném celku.

Ve svém díle se snažím pracovat s obrysovými liniemi svých soch, které vnímám jako vodítko pro oko diváka. Díky zaměření na obrysové linie a siluety jsem si uvědomil, že začínám vnímat tělo jako lidskou krajinu.

Snažím se o propojení pevných sochařských základů s vnitřním světem a prožíváním sebe sama, podloženým sochařským řemeslem a znalostí technologií.