Studium

2019–2020 Nová média 2, AVU (Kateřina Olivová)
2018–2019 Nová média 2, AVU (Anna Daučíková)
2014–2018 Grafika 2, AVU (Vladimír Kokolia)

Popis diplomové práce

Vanda Michalská ve své tvorbě propojuje zájem o video a anarchii, zejména ve vztahu k uměleckým a vzdělávacím institucím včetně Akademie výtvarných umění, popřípadě k neoliberálnímu kapitalismu obecně. Silnou vizuální stránku situací s nimi spojených zachycuje prostřednictvím videa, audia, divadla a dalších médií. Charakteristickým způsobem autorka zachází s obrazem – rychle provedené expresivní gesto staví do kontrastu s precizně plochým povrchem. Ve své poslední práci kritizuje velkorozpočtové filmy jako díla bez prostoru k alternativě.