Studium

2016–2018 Grafika 1, AVU (Dalibor Smutný)
2017 Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonésie
2012–2016 Grafika 1, AVU (Jiří Lindovský)

Popis diplomové práce

Plastic Ocean

Pohybuji se na křižovatce kresby, grafiky, malby a instalace, jejich hranice chci současně překročit a propojit. Můj pracovní proces spouštějí životní vzpomínky, zkušenosti a prožitky. Pracuji v tematických cyklech, sériích, které mi umožňují komplexně vyjádřit můj záměr a prozkoumat zvolený problém. Po stáži v Indonésii ve své práci reaguji na znečištění oceánů plastem. Už několik let se zajímám o recyklaci a třídění odpadu, jeho dopadu na životní prostředí a vizuální proměny světa díky novým materiálům a barvám. Nejvíce mne oslovila právě problematika umělé hmoty. Mikroskopické fragmenty plastů nejsou pouhým okem vidět, přesto ovlivňují celou podvodní oceánskou floru, protože se zde prolínají s hmotou organickou. Mým hlavním tématem je vzájemná metamorfóza organických a anorganických prvků, zajímá mě souhra těchto dvou neslučitelných světů.