Odkazy

Studium

2015–2021 Intermédia 3, AVU (Tomáš Vaněk)
2020 Summer Academy of Fine Arts, Salzburg (E. Cortinas)
2019–2020 stáž na Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), Kodaň
2010–2015 FF Univerzity Palackého, uměnovědná studia

Popis diplomové práce

open plan

Tereza Darmovzalová se ve své umělecké praxi dlouhodobě věnuje konceptuálnímu zkoumání společenských jevů vycházejících z každodenní reality. Instalace a videa využívá jako nástroj pro pozorování a rozkrývání jejích zdrojů, které pramení z podmínek současného světa definovaného neoliberálními praktikami a biopolitikou moci. Leitmotivem je redefinice těchto vztahů a hledání nových perspektiv. Darmovzalová programově pracuje s apropriačními a subverzními postupy jak ve formálním, tak i v ideovém slova smyslu. Její primární autorskou metodou je postprodukční zacházení s obrazovými a zvukovými archivy. Na své poslední výstavě Ve světle řízených událostí v pražské Etc. galerii představila videoinstalaci, jejímž hlavním motivem byla fiktivní komunikace zaměstnanců skleníků, kteří hledají nástroj pro společenskou změnu v dlouhodobé subverzivní podvratné taktice.

Ve své diplomové práci Darmovzalová uzavírá svou osobní zkušenost z odlišného pracovního a životního prostředí, které jí proměnilo druhou polovinu studia na Akademii. Zachycuje stav, kdy se snaží vystavět nový svět na základech toho starého, přičemž nerezignuje a nezapírá svou minulost, své tužby, pudy, ale snaží se s nimi sžít, popsat je a využít je jako nástroj pro budoucí jednání. Daný obraz je zasazen do osobního rámce. Ten Darmovzalová definuje vztahem k dědictví po svém dědečkovi, jenž ztělesňuje vzestup i pád kapitalistického podnikání v ČR v 90. letech 20. století, a historii tří generací žen, které nyní hledají přístup k nakládaní s jeho pozůstalostí a k vlastní budoucnosti. Divák se ocitá v remodelované kanceláři, která je scénou uplynulých, současných a budoucích jednání o osudu žen, jež hledají východisko kolektivní historie a osobních tužeb a ambicí.