Studium

2020–2023 Architektura, AVU
2013–2020 FA ČVUT
2022 stáž, BAST (Bureau Architectures Sans Titre)
2017 stáž, Bartlett, University College London

Popis diplomové práce

Promised Pankrác

#práce #továrna #město #udržitelnost #spolupráce

Čeho se týká vaše diplomová práce?

Zkoumání možností architektonického návrhu jako výsledku kolektivní spolupráce na modelovém příkladu na pražském Pankráci. Je to území, kde se mísí výškové budovy korporací, městská dálnice, nákupní centra, chátrající objekty, prázdno. Celé území zpracováváme kolektivně. Já se zabývám ulicí Na Strži a tématem práce, konkrétně pozicí výroby v postindustriálním městě. Zajímá mne, jak může umístění továrny přispět k udržitelnějšímu městu. Zkoumám možnosti mnohovrstevnatosti, kombinací výroby s dalšími funkcemi jako kultura, sport, zemědělství, bydlení. Nosnou myšlenkou je ulice jako dílna, jako místo, kde výroba pronikne do města a město do ní.

Čemu se věnujete kromě diplomové práce?

Sobě a lidem kolem.

V jakých podmínkách byste chtěli*y vytvářet svou diplomovou práci?

Nad tím jsme přemýšleli při formování společného zadání. Shodli jsme se na odmítnutí zaběhnutého systému soutěže o nejlepší projekt a zvolili experiment v podobě spolupráce a kolektivní síly. Také proto, že proces návrhu a diskuze nad ním považujeme v rámci studia za důležitější než finální dílo.

Jak by podle vás mělo vypadat završení vašeho studia na AVU, kdyby to nebylo obhajobou diplomové práce?

Formou nehierarchické diskuze spíše než obhajoby, a to i se student* z ostatních ateliérů. Mám pocit, že se často věnujeme podobným otázkám, každý máme své prostředky, jak na ně odpovědět, ale málo je společně sdílíme.