Studium

2013–2019 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)

Popis diplomové práce

Co je důležité vědět o vaší práci?

Ve své tvorbě se zabývám především každodenností, z čehož plynou i témata a náměty s ní spjaté (mezilidské vztahy, prostředí škol apod.). Vybraným místům, situacím nebo předmětům, které jsem ve své diplomové práci zpracovala, je společné opanování dlouhých časových úseků a jejich zakotvení ve všedních dnech několika mých životních etap. Různá období mého života i zcela konkrétní vzpomínky se v malbách prolínají nebo překrývají, a vytvářejí tak časově neohraničené situace, které se v nějaké podobě staly v minulosti, ale mohou se opakovat znovu. Jejich význam, jenž se během malování vynořuje, mění a vrství, tak není jednoznačný.

Jak si představuješ sebe a svou práci za 5 let?

Je pro mě důležité, aby se moje výtvarná práce vyvíjela směrem ke své vlastní podstatě a aby dříve načrtnuté možnosti dostaly pevnější a jasnější podobu. Zároveň je však pro mě klíčové neustálé hledání, proto si svoji práci za pět let představuji v mnoha ohledech jistější, současně však plnou nových otázek. Sebe si pak představuji podobně.